Nyheter

Nyheter i ELI 2024


Oppdag hva som er nytt i ELI 2024. Vi har gjennomgått ELI og tilpasset det til NS 3451:2022. Vi har også lagt til flere produktnøytrale symboler og muligheten til å tilpasse flere symboler etter utsetting. Føringsveier og armaturer er nå i 3D.

14. april 2023


Nyheter i ELI 2023


Se hva som er nytt i ELI 2023! 3D parametriske rør i grunn, kabeltyper, nye symboler.

18. mai 2022


Nyheter i ELI 2022


Se hva som er nytt i ELI 2022! Parametriske føringsveier, nummerering i ELI LT, nye symboler.

22. april 2021


Nyheter i ELI 2021


ELI 2021 inneholde en rekk med oppdateringer. Bedre navigeringsmulighet, tegning av elbillader med flatkabel, flere nye symboler, utvidet bibliotek for å tegne grunnlagsfiler.

31. mars 2020


Nyheter i ELI 2020

ELI LT har nå endelig fått full knapperad. ELI PRO kan man sette z-verdien rett i mengdelista. Utvidet mulighet for å stille inn rapporteringen. ELI 2020 er kompatibel med AutoCAD 2020 og AutoCAD LT 2020.

27. mars 2019AutoCAD skjemategning symboler 3D AutoCAD skjemategning symboler 3D AutoCAD skjemategning symboler 3D

Nyheter i ELI 2019

Blant nyhetene er bedre skjemategning, mange nye symboler, oppdaterte Fagerhult og Glamox-symboler. ELI 2019 er kompatibel med AutoCAD 2019 og AutoCAD LT 2019.

8. mai 2018


Kompetansesenteret Tynset

Vi har flyttet

Vi har flyttet til nye lyse kontorer i Kompetansesenteret på Tynset.

1. mai 2018


Fagerhult symboler pluggbare kablingssystemer brannmeldere AutoCAD

Nyheter i ELI 2018

ELI er hele tiden under kontinuerlig utvikling for å hele tiden være oppdatert i markedet.

4. mai 2017


Glambox symboler fordelinger lede og markeringslys trådløste brytere dcl AutoCAD

Nyheter i ELI 2017

Grupperinger av verktøyrad og verktøypaletter (ribbon og tool palettes) er oppdatert. Palettene er nå gruppert etter NS3420. Mange nye symboler.

12. mai 2016


USB Tele data sprinkel utsparing AutoCAD symboler

Nyheter i ELI 2016.1

ELI 2016.1 er en oppdatering til ELI 2016. Inneholder nyheter og feilrettinger.

13. september 2015


AutoCAD elektro symboler

Nyheter i ELI 2016

ELI 2016 inneholder mange endringer og nyheter. De største endringene ligger i et nytt brukergrensesnitt. ELI 2016 bruker nå verktøyrad og verktøypaletter (ribbon og tool palettes).

25. mai 2015

Nyhetsbrev

Abonner på vårt nyhetsbrev!