Nyheter i ELI 2025

Lisp for ELI LT. 3D på vegg, gulv og tak.

Nytt for ELI LT

ELI LT har nå de samme lisp-rutinene som ELI PRO og ELI for BricsCAD.

Nytt for ELI PRO og ELI for BricsCAD

Flere parametriske objekter. Nå settes navnet på symbolene ut fra det man setter for lengde, bredd og høyde.

Nye og oppdaterte symboler i ELI

Det er nå mulig å tilpasse symboler for montering på vegg, gulv eller i tak. 3D-symbolet vil tilpasses plasseringen. Eksempler på slike symboler inkluderer stikkontakter, datakontakter, WiFi-utstyr og lignende. Dette vil forbedre den visuelle kvaliteten på 3D-tegninger, for eksempel IFC-filer.

20 Bokseer og rør

20 Rør og kummer i grunn

Kabelkum Kabelkum Parametrisk kabelkum.
For PRO og BricsCAD kan man sette lengde, bredde, høyde og tykkelse.

Gulvboks Gulvboks Gulvboks

4 Generell Elkraft

433 Alminnelig forbruk

Stikk horisontal Horisontal
Stikk horisontal Vertikal
Stikk horisontal Gulv
Stikk horisontal Tak

For aktuelle symboler så kan man nå sette hvordan 3D skal monteres. Slik som stikk kan nå monteres horisontalt, vertikalt, gulv eller tak.

45 Elvarme

459 Annen elvarme - Varmepumpe

Varmepumpe Innendørsenhet Varmepumpe Innendørsenhet Innendørsenhet

Varmepumpe Utendørsenhet Varmepumpe Utendørsenhet Utendørsenhet

5 Teleanlegg

53 Telefoni og personsøkning

515 Fordelinger for ekom og automatisering

Ekom Ekom

Ekom vegg og gulv, Ekomrack 600x600x2000 og Ekomrack 800x800x2000

52 Integrert kommunikasjon

522 Nettutstyr for IKT

Aksesspunkt Aksesspunkt Aksesspunkt Aksesspunkt: 2d, vegg og tak

Ruter Ruter Ruter Ruter: 2d, vegg og tak

Ruter Wireless Ruter Wireless Ruter Wireless Ruter Wireless: 2d, vegg og tak

Nettverkssvitsj Nettverkssvitsj Nettverkssvitsj

Mediakonverter Mediakonverter Mediakonverter

Repeater Repeater Repeater

534 Porttelefon

5343 Terminalutstyr

Porttelefon anropsapparat Porttelefon anropsapparat Porttelefon anropsapparat

Porttelefon anropsapparat med kamera Porttelefon anropsapparat med kamera Porttelefon anropsapparat med kamera

Porttelefon svarapparat Porttelefon svarapparat Porttelefon svarapparat

Porttelefon svarapparat med video Porttelefon svarapparat med video Porttelefon svarapparat med video

Ringeknapp Ringeknapp Ringeknapp

Døråpnerknapp Døråpnerknapp Døråpnerknapp

Nøkkelbryter for døråpning Nøkkelbryter for døråpning Nøkkelbryter for døråpning

Ringeklokke Ringeklokke Ringeklokke

542 Brannalarm

5422 Sentralutstyr

Sprinklerpanel Sprinklerpanel Sprinklerpanel

5423 Detektorer, meldere mm

Alarmhorn brann Alarmhorn brann Alarmhorn brann

Alarmsirene brann Alarmsirene brann Alarmsirene brann

Alarmlampe brann blitz Alarmlampe brann blitz Alarmlampe brann blitz

Alarmlampe brann blink-roterende Alarmlampe brann blink-roterende Alarmlampe brann blink-roterende

Linjedetektor mottaker Linjedetektor mottaker Linjedetektor mottaker

Linjedetektor sender Linjedetektor sender Linjedetektor sender

Linjedetektor sender og mottaker Linjedetektor sender og mottaker Linjedetektor sender og mottaker

Brannmelder varmedetektor Brannmelder varmedetektor Brannmelder varmedetektor

Brannmelder varmedetektor med summer Brannmelder varmedetektor Brannmelder varmedetektor med summer

Brannmelder varmedetektor med summer og blits Brannmelder varmedetektor med summer og blits Brannmelder varmedetektor med summer og blits

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

5432 Sentralutstyr

Sentral adgangskontroll Sentral adgangskontroll Sentral adgangskontroll

Sentral for innbruddsalarm Sentral for innbruddsalarm Sentral for innbruddsalarm

Alarmsender Alarmsender Alarmsender

5433 Detektorer, forbikoblere, alarmorganer mv.

Adgang

Kortleser Kortleser Kortleser

Kortleser med PIN-kode Kortleser med PIN-kode Kortleser med PIN-kode

Frittstående kortleser Frittstående kortleser Frittstående kortleser

On-line kortleser On-line kortleser On-line kortleser

Frittstående kortleser med PIN-kode Frittstående kortleser med PIN-kode Frittstående kortleser med PIN-kode

Hånd - albuebryter Hånd - albuebryter Hånd - albuebryter

Døråpnerknapp Døråpnerknapp Døråpnerknapp

Opptattlampe Opptattlampe Opptattlampe

Innbrudd

Betjeningsterminal for innbruddsalarmanlegg Betjeningsterminal for innbruddsalarmanlegg Betjeningsterminal for innbruddsalarmanlegg

Romdetektor IR Romdetektor IR Romdetektor IR

Romdetektor IR antimaskering Romdetektor IR antimaskering Romdetektor IR antimaskering

Ekspander Ekspander Ekspander

Ransbryter Ransbryter Ransbryter

Ransbryter trådløs Ransbryter trådløs Ransbryter trådløs

Sirene Sirene Sirene

545 Uranlegg og tidsregistrering

5453 Biur, terminaler mv

Ur signalklokke Ur signalklokke Ur signalklokke

552 Fellesantenne

5522 Sentralutstyr / forsterker

Parabolantenne Parabolantenne Parabolantenne

553 Internfjernsyn

5531 Kurser med uttak

hdmi hdmi Punkt for HDMI-uttak

5533 Kameraer, monitorer, velgerutstyr mv.

Domekamera Domekamera Domekamera

5533 Kameraer, monitorer, velgerutstyr mv.

Monitor Monitor Monitor

554 Lyddistribusjonsanlegg

5542 Forsterkerutstyr, lydkilder, miksebord mv.

Talevarslingssentral Talevarslingssentral Talevarslingssentral

5543 Mikrofoner og høyttaler

Høyttaler bidireksjonal Høyttaler bidireksjonal Høyttaler bidireksjonal

Høyttaler innfelt Høyttaler innfelt Høyttaler innfelt

Høyttaler kabinett Høyttaler kabinett Høyttaler kabinett

Høyttaler projeksjons Høyttaler projeksjons Høyttaler projeksjons

Høyttaler projeksjons nedhengt Høyttaler projeksjons nedhengt Høyttaler projeksjons nedhengt

Kommandomikrofon Kommandomikrofon Kommandomikrofon

556 Bilder og AV

5563 Terminalutstyr for informasjons og AV-installasjoner

Tv Tv Tv

Videokanon Videokanon Videokanon