Nyheter ELI 2016.1

Oppdatering til ELI 2016

USB kontakter

USB kontakter AutoCAD symboler

To nye symboler for innfelte USB kontakter, en 1x1400mA og en 2x700mA kontakt. Kontaktene finner du på kursopplegg for alminnelig bruk.

USB kontakter AutoCAD symboler

Symbolene har også 3D geometri.

USB kontakter AutoCAD 3D

Tele/data

Tele data AutoCAD 3D

3D geometri for enkle og double data og telefonkontakter.

Bokser

Bokser AutoCAD symbol

Egen boks for tak/veggboks uten attributter.

Strømvei-, flerlinje- og høyspentskjema

Eli 2016 har støtte for enlinjeskjema. I ELI 2016.1 har i tillegg støtte for strømveiskjema, flerlinjeskjema og høyspent enlinje.

Enlinjeskjema, strømveiskjema, flerlinjeskjema og høyspent enlinje symboler i AutoCAD Enlinjeskjema, strømveiskjema, flerlinjeskjema og høyspent enlinje symboler i AutoCAD

Eksempel på verktøypaletten for oppsett av strømveiskjema og flerlinjeskjema:

Strømveiskjema flerlinjeskjema AutoCAD symboler

Sprinkelapplikasjon

ELI pakken har blitt utvidet med en ny applikasjon. Du kan nå prosjektere sprinkelanlegg.

Sprinkel AutoCAD symboler

Feilrettinger

Mengderuting ELI LT

Start av mengderuting hadde for noen feil ved oppstart. Dette skal nå være rettet.

Utsparing

Utsparingene har fått oppdatert NS-koden.