Nyheter i ELI 2024

Det har skjedd mange endringer i ELI 2024 og oppbyggingen av programmet er nå mer i samsvar med 3451:2022 Bygningsdelstabell.

ELI 2024


Oppdatert ribbon meny i ELI 2024


Verktøylinjen i ELI 2024 har blitt endret og er nå både slankere og mer brukervennlig.

Det har vært en full gjennomgang av hele ELI programmet. I grove trekk er følgende endret i ELI 2024:

  • Mer produktnøytrale symboler
  • Føringsveier er nå i full 3D
  • Armaturer er nå i full 3D
  • Mengdepunkt er fjernet
  • Fjernet mange utgåtte symboler
  • Flere symboler kan nå tilpasses etter utsetting
  • Størrelsen på symbolene er gjennomgått

Generelle endringer

Dette er generelle endringer som gjelder både AutoCAD, AutoCAD LT og BricsCAD.

20 Bokser og rør

Parametriske rør i vegg

Downlightboks og Rør 16mm -> 50 mm er parametrisk i 3D. 


4 Generell Elkraft


41 Basisinstallasjon

- Armaturskinner, kabelstiger, kabelrenner og kabelkanaler har nå dynamiske blokker med 3D.

Alle føringsveier i 3D

Alle føringsveier i 3D


43 Fordelinger

Oppdatert liste med fordelinger iht. Bygningsdelstabell.

Fordelinger

433 Stikk

Komfyrkontakt 400V påvegg Komfyrkontakt 400V påvegg Komfyrstikk 400V åpen

Komfyrkontakt 400V med komfyrvakt Komfyrkontakt 400V med komfyrvakt Komfyrstikk 400V åpen med komfyrvakt

Komfyrkontakt 400V innfelt Komfyrkontakt 400V innfelt Komfyrstikk 400V innfelt

44 Lys

Alle armaturer i 3D

Alle armaturer i 3D

Symbolene for generelle armaturer kan tilpasses etter utsetting og finnes både i rektangulære og runde varianter. Symbolene er tilgjengelige i 3D og kan brukes for å representere åpne, innfelte og nedhengte armaturer.

45 Elvarme

Varmeovner i plan

Varmeovner i 3D

Det finnes færre varianter av varmeovner i ELI 2024, men de kan tilpasses mer. Du kan blant annet velge mellom luftporter, panelovner, stråleflateovner og reflektorovner. Alle ovnene er tilgjengelige i full 3D og kan tilpasses etter utsetting.

47 Lokal elkraftproduksjon

Inverter Iverter

Solcelle panel Solcellepanel

Symboler for inverter og solcellepanel.


5 Teleanlegg

5 Teleanlegg.png

Gjennomgang av alle symboler, gruppert nærmere opp mot NS 3451:2022 Bygningsdelstabell.

542 Brannalarm - Aspirasjon

542 Brannalarm - Aspirasjon

554 Lyddistribusjonsanlegg

554 Lyddistribusjonsanlegg


85 Branndokumentasjon

Gjennomgang av symboler brukt til orienteringsplaner og rømningsplaner. Man kan nå sette skala på symbolene før de settes ut. Det følger med en enkel symboloversikt som kan settes inn i modell eller i papirrom (layout).


BricsCAD

Endringer som kun gjelder BricsCAD.

  • ELI settes opp mot BricsCAD automatisk. Kun Palett Grupper som manuelt må importeres.
  • Funksjon for å lage symboltabell
  • Symbolskalering på nye blokker

Det er utført betydelige endringer i ELI 2024 og vi anbefaler alle å installere den nyeste versjonen. Hvis du trenger hjelp til installeringen, kan du gjerne kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne!