Funksjoner i ELI PRO

Disse rutinene gjelder kun ELI PRO
ELI Mengde Mengding av ELI blokker for eksport til Excel
ELI Endre Endre attributtverdier på alle blokker
Nummerering  
Symbolliste Oversikt over benyttede symboler i en tegning
Symbolskala Skala på nye symboler
Bytt farge på XREF Sette alle lag fra en arkitekttegning til en farge
Bytt lag
Bytt tegn fra-til Eks. kursnr. 44011 til 44111
Endre skala på blokk Endre skala på blokker i tegning
Fjern alle attributter Eksploder alle symbol og fjern alle attributter.
Forandre høyde på tekstlag
Plassering av armaturer Kopiering av f. eks. armaturer

Lag rom
Rom dialog
Lage rom av lukket polygon og sette rom-informasjon.


Plassering av armaturer

Først velger du en armatur fra menyen.

Du trykker på knappen: Plassering av armaturer, markerer det som skal kopieres (armatur,tekst og boks) - peker i nedre venstre hjørne, så øvre høyre - skriver antall armaturer i --- retning komma antall armaturer i III retning og høyde. Symbolene blir plassert med halv avstand fra vegg og hel avstand mellom dem.

Samme rutine kan også brukes på for eksempel brannmeldere etc.

Tips! Hvordan sette et armatur midt i rommet? Bruk funksjonen men sett antall rader og kolonner til 1.

Bytt lag

Ovenstående rutine er egentlig erstattet med AutoCAD’s ekspressmeny. Men enkelte kunder har glemt å legge den inn - derfor er den med.

Bytt tegn fra - til

Eksempelvis:

I et skjema har du teksten PN 4x6, men skal bytte til PFSP 4x6.

Pek på alle tekster som skal byttes ut, skriv hva som skal byttes og det som skal byttes.

Fjern alle Attributter:

Eksempelvis du skal sende over elektrotegningen til et annet DAK-system som ikke kan slå av lag. Du skal sende ut til en installatør som du ikke ønsker skal nyttiggjøre seg informasjonen i tegningen.

Da eksploderer du alle symbolene og fjerner alle attributtene.

Bytt farge på XREF

Sett alle lag i en arkitekttegning til en farge:

Arkitekten har brukt faste farger på for eksempel dører og vinduer. Det er vanskelig å sette alt til en farge. Da bruker du denne rutinen. Den fungerer på standard AutoCAD, men dårlig på ADT objekter.

Symboloversikt på tegningen:

Du kan få laget en symboloversikt på tegningen med tekst.

Tips! Flytt denne over i papirrommet, hvis ikke blir den telt med som ekstra mengde.

Skalering av symboler

Med denne rutinen kan du forstørre eller forminske størrelsen på alle forekomster av et symbol.

Bruken av romdialogboksen

Når du har tegnet en PLINE langs med vegg i et rom (eller kopiert Areal-laget fra arkitekttegningen og satt inn i din tegning) velger du Plukk og peker på PLINE’en - se kommandolinjen.

Command: ELIRoomDialog
Velg polyline <Avslutt>:
Skriv inn navn på rommet <> : 123

Skriv inn alternativt navn på rommet <> : -

Du får da rom-navnet inn i boksen, samtidig som at alle symboler innenfor PLINE’n er oppdatert med rom-nummer.

Velger du Tegn tegner du en PLINE og avslutter med "cl" for close, får du samme spørsmål på kommandolinjen.

Peker du på et rom i dialogboksen, kan du forandre navnet og ved å skrive i boksen og trykk Nye navn og attributtene oppdaterer seg med nytt rom-nummer.

Du kan også Zoome deg inn på et valgt rom.

Dersom du etter å ha laget rom-tabellen kopierer utstyr fra et rom til et annet blir det feil med rom-nummer. For å rette opp dette trykk på Oppdater utstyr i alle rom. Attributtene vil da bli rettet i forhold til det rommet de nå er plassert i.

PLINE’en kommer på lag Hjelp. Laget Hjelp plottes ikke ut.

Et tips: La rom-dialogen være det siste du gjør på tegningen. Arkitekten forandrer både størrelse på rom samt romnummer underveis i prosjekteringen.