ELI Endre

ELI Endre brukes til å oppdatere attributter for alle blokkene i en tegning.

KUN for ELI PRO og ELI for BricsCAD

Et eksempel:
Brukeren, eller byggherren, har døpt om romnummer etter vi er ferdig med orienteringsplaner, brann osv. Det er blitt laget et regneark som viser arkitektens rom-nummer, og nye rom-nummer. Det betyr at vi må inn på arkitektens tegning og forandre hans romnummer for å få de riktig på våre planer.

Velg attributt og tabellen fylles med attributtens sine unike verdier. Legg så inn ny verdi. Har man en tekstfil kan man bruke denne for å fylle tabellen.

Tekstfilen må være en .txt eller .csv fil. Importer filen og tabellen blir fylt ut.

Ved å trykke OK vil alle attributtene få ny oppdatert verdi.