ELI Endre

ELI Endre brukes til å oppdatere attributter for alle blokkene i en tegning.
KUN for ELI PRO

Et eksempel:
Brukeren har døpt om romnummer etter vi er ferdig med orienteringsplaner brann osv. Brukeren har laget et regneark som viser arkitektens rom nummer, og nye rom nummer. Det betyr at vi må inn på arkitektens tegning og forandre hans romnummer for å få de riktig på våre planer. Samtidig ei liste for omprogrammering i brannsentralen.

Velg attributt og tabellen fylles med attributtens sine unike verdier. Legg så inn ny verdi. Har man en tekstfil kan man bruke denne for å fylle tabellen.

Tekstfilen må være en .txt eller .csv fil. Importer filen og tabellen blir fylt ut.