43 Stikkontakter

Verktøypaletten med stikkontaker er delt i forskjellige deler: Åpen stikk, Innfelt stikk, Flatstift og CEE

ELI har paletter klare for kursopplegg til:

  • Alminnelig forbruk
  • Driftstekniske installasjoner
  • Virksomhet

Ved å bruke paletten kommer kontaktene inn på riktig lag.

Ved å trykke på en blokk, vil håndtakene til blokka vises. Forklaringer på håndtakene:

Her vises hvordan man kan flytte på tekster til to ELI blokker

Noen ELI blokker har flere valg. Dobble stikkontakter har et valg om kontakten skal plasseres horisontalt eller vertikalt.

Tegnetips for installasjoner på vegg. Symbolene fester seg automatisk til vegglinjen. Har man en tegnemåte der symbolet ligger utenfor vegglinja, kan man lage en polylinje (eller BPOLY) langs veggen på laget Hjelp. OFFSET linja med avstand på 50. Bruk denne hjelpelinja til symbolene.

Se også: Brytere og vendere