43 Stikkontakter

Verktøypaletten med stikkontaker er delt i forskjellige deler: Åpen stikk, Innfelt stikk, Flatstift og CEE

Husk at du må først opprette det laget stikkontaktene skal inn på eller velg kursopplegg for:

  • Alminnelig bruk
  • Driftstekniske
  • Virksomhet

Da kommer kontaktene inn på rett lag. Får du opp dialogboksen når du setter inn stikkontakten - sett ATTDIA til 0.

Ved å trykke på en blokk, vil håndtakene til blokka vises.

Her vises hvordan man kan flytte på tekster til to ELI blokker

Noen ELI blokker har flere valg. Dobble stikkontakter har et valg om kontakten skal plasseres horisontalt eller vertikalt.

Tegnetips for installasjoner på vegg. Symbolene fester seg automatisk til vegglinjen. Har man en tegnemåte der symbolet ligger utenfor vegglinja, kan man lage en polylinje (eller BPOLY) langs veggen på laget Hjelp. OFFSET linja med avstand på 50. Bruk denne hjelpelinja til symbolene.

Verktøypaletten for stikkontakter:

Ser også: Brytere og vendere