43 Brytere og vendere

Brytere og vendere settes inn på samme måte som stikkontakter

Velg kursopplegg til:

  • Alminnelig forbruk
  • Driftstekniske installasjoner
  • Virksomhet

Da kommer den inn på rett lag.

De fleste symbolene inneholder 3D grafikk på laget ELI3D. Tegner man symbolet utenfor vegglinja, må man flytte 3D symbolet inn til vegglinjen. Marker symbolet og flytt 3D symbolet med håndtaket. Z-verdien på blokken må også justeres.

Se også: Stikkontakter