Video

ELI - Norsk applikasjon for enklere og bedre elektroprosjektering i AutoCAD.
ELI - Parametriske entiteter i ELI PRO 2022

I ELI PRO har vi utviklet 3D parametriske entiteter for føringsveier og fordelinger. Se hvordan du kommer i gang med bruken av parametriske entiteter.

ELI - Nummerering i ELI LT 2022

I denne videoen viser vi hvordan man kommer i gang med nummerering i ELI LT 2022 og AutoCAD LT.

ELI - Maler

I denne videoen viser vi hvordan man setter opp maler og lager layout for tele og elkraft.

ELI - Nyheter i ELI 2020

Blant nyhetene er bedre navigering, nye symboler, bedre mengdelister. ELI 2020 er kompatibel med AutoCAD 2020 og AutoCAD LT 2020.

ELI - Grunnlagstegninger

Når du skal starte å prosjektere i ELI er det viktig å sjekke grunnlagsfilene. I denne videoen viser vi hvordan dette kan gjøres.

ELI - Introduksjon

ELI er en applikasjon til AutoCAD for detaljprosjektering av elektroinstallasjoner. Med ELI kan du produsere komplette tegninger for alle typer norske elektroinstallasjoner.

Les mer om ELI