Hvordan komme i gang med ELI

Når du skal starte å prosjektere i ELI må du ha en plantegning over etasjen du skal prosjektere på. Dette kalles en grunnlagsfil (xref). Før du bruker en grunnlagsfilen bør du kontrollere følgende:

Units

Sjekk hvordan enhetene er satt opp. Dette sjekker vi med kommandoen "Units". Da kommer dialogen for tegne-enheter opp. Her ser vi at enhetene er satt til millimeter. Vi lukker dialogen og sjekker om en kjent avstand stemmer. Her kan vi bruke kommandoen "DIST" for å måle en kjent avstand. Vi måler da avstanden mellom to punkter. Hvis avstanden ikke stemmer kan man velge å skalere her eller skalere når man setter inn tegningen som xref.

Sort/hvit

Videre ønsker vi at grunnlagstegningen skal være sort/hvit. Det vi prosjekterer skal prosjekteres med farger. For å sette en grunnlagsfil til sort/hvit kan du gjøre følgende:

  • Åpner laginnstillinger og sett alle fargene på lagene hvit (farge 7)

Hvis noen entiteter fortsatt har en annen farge en hvit kan du bruke kommandoen: "SETBYLAYER". Kommandoen vil sette verdien "ByLayer" på farge, linjetype, linjebredde og setter også ByLayer på entieter inne i blokker. Hele grunnlagstegningen skal da være hvit.

Frys lag

Frys lag som forstyrrer tegningen. En rask måte er å bruke kommandoen "LAYFRZ". Den fryser laget til entiteten man peker på.

Lagre som

Tegningen er nå klar til å brukes som grunnlagstegning. Vi velger å "Lagre som" og legger tegningen i en egen katalogen for xref'er. Døp om filnavnet så det er tydelig at det er en grunnlagsfil.

Tegning for elektro

For å lage tegningen som vi skal bruke til å planlegge elektro-installasjonen, starter vi med en blank tegning som er basert på prototypetegningen “ELI ISO”. Vi legger til grunnlagstegningen på elektrotegningen med kommandoen "XREF" og velg "Attach DWG" fra panelet. . Grunnlagstegningen må alltid plasseres i origo når vi legger den til. Sørg for at du ikke har krysset av for "Specify On-screen". Vi skal bruke samme null-punkt som grunnlagstegningen.

Sjekk hvordan stien til filen skal relateres. Vi velger "relativ sti" som da vil forholde seg til vår katalogstruktur. 

Vi trykker OK for å sette inn grunnlagstegningen.

Pass på at grunnlagsfilen ligger på eget lag. Bruk gjerne laget "XREF". Laget med grunnlagsfilen skal også låses. Dette for å hindre at vi endrer eller flytter på grunnlagstegningen.

Lagre tegning og gi navnet på filen slik at det markere at det er en elektrotegning. Bruk gjeren E foran filnavnet.

Da er vi klar til å prosjektere elektro installasjonen.

ELI - Grunnlagstegninger

Se video for klargjøring av grunnlagsfil