Skala og symboler

I ELI kan du sette skala for innsetting. I utgangspunktet er alle symboler presentert i målestokk 1:50. I AutoCAD blir de presentert i skala 1:1.

Menyen har lagt opp til at ikkemålestokkavhengige symboler skal kunne skaleres ved innsetting. Armaturer, varmeovner er typiske symboler som vi ønsker skal fremstå på tegningen i riktig målestokk.

Sett skala på nye symboler

Hvilken aktiv symbolskalering som er på, ser du i parentesen til høyre i systemvariabelen Symbolskalering.
Skala for nye blokker er på denne tegningen <1> :

Skalering av symboler på hele tegningen

AutoCAD har en funksjon hvor du i etterkant kan skalere en eller flere symboler samtidig.

Du merker alle symbolene som skal skaleres, høyreklikker og velger Properties.

Under Geometry forandrer du X, Y og Z skalaen til ønsket målestokk.

Husk at det kan bli nødvendig med noe redigering etter du har gjort dette.