Oppbygging av symboler og lagstruktur - standarder

Oppbygging av elektro-symboler AutoCAD

Grafiske utseendet av symbolene er bygd på NEK 144 / IEC 617. Symbolnavnet er i hovedsak bygd opp etter normnavnet til NEK 144. Der hvor symbolet ikke inngår i normer som er utgitt, men er ihht. "IEC sentral office document" eller SENELEC-norm har vi brukt foreløpige navn.

Eksempel på navn:

I44017D.DWG

I tillegg inneholder symbolene attributter (informasjonsbærere). I prinsippet er det 12 stk attributter. De 4 første er for TMF system merking, den femte lag i tegningen/kapittel i beskrivelsen. Så den sjette NS 3420 (Utgave 3) kode. Den syvende tilleggskode som ikke lenger er i bruk. Den åttende er for produkt navn. Den niende for rom nummer. Den tiende for elektrobransjens Elnummer. Den ellevte for pris på produktet etter grossistliste, og den siste for montasjekostnad etter elbransjens akkordtariff.

NS 3420

Elektro NS3420 i AutoCAD

Attributtverdiene i symbolene er bygd på NS 3420. Der er lurt å ha standarden oppe når en sitter å prosjekterer. NS kodene som ligger på symbolene er retningsgivende, dvs. du må selv kontrollere at du får riktig kode.

GIT er ikke ansvarlig for at riktige koder blir brukt ved overføring til beskrivelse.

Teksten under attributtene som heter "NS_kode" og "Produkt_navn" blir overført til beskrivelsen ved bruk av GPROG. I tillegg "Rom" ved bruk av FOCUS Anbud.

Attributter til en ELI-blokk i AutoCAD

Det er kun attributtene ID-nr. og Diverse som man kan vise i tegningen, resten av attributtene er skjulte. Id-nr. er på lag E8541 og Div på lag E8542. Disse lagene kan vises og skjules. Attributtene kan flyttes og roteres. For å rotere attributter velg "Roter attributter" fra verktøy-raden (Ribbon).

ELI PRO  har egen rutine som endrer teksthøyden på alle attributtene på et lag. Pek på teksten, skriv inn høyde og all tekst blir redefinert. ELI PRO henter verdiene til attributtene til ELI Blokkene fra filene som ligger i .\Param\ katalogen. Ved å redigere disse filene kan man tilpasse verdiene til sine egne standarder.

Symboler og lagstruktur

Lagstruktur er bygd opp etter bygningsdelstabellen NS 3451 og NS 8351 Byggetegninger DAK lagdeling. I tillegg kan lagtabellen være utvidet med en bokstav bak streken.

  • I - Innfelt
  • V - Vegg
  • S - Stikk
  • B - Bryter
  • T - Tekst
  • K - Kabell/ledning

I utgangspunktet bygges lagstrukturen opp etter hvert som du tegner. Fordelen med det er at du har få lag i tegningen. Men skal du bygge opp en tegning med Layouter og faste synlige lag bør du ta utgangspunkt i malfilen som ligger i Template-området.

Lagstrukturen er svært viktig å bruke når du tegner - så husk å bruk den!

NS3420 lag i AutoCAD