Installasjonsveiledning ELI PRO

Veiledning for installasjon av ELI PRO og AutoCAD

Oppdatert 11.04.2023

Systemkrav

AutoCAD 2018 eller nyere.

Tidligere versjon av ELI

ELI 2024 vil avinstallere tidligere versjoner.

Installering

Siste versjon av installasjonsprogrammet lastes ned fra nedlasting

Last ned filen og pakk ut .zip filen i en katalog. 

Før du begynner å installere, avslutt AutoCAD.

Start ELI2024.exe for å starte installeringen.

Registrer bruker og organisasjon.

Legg inn serienummer som du har mottatt. Serienummeret er et 20-sifret tall.  

Aktiver ved å trykke på Registrer-knappen.

Aktiveringen åpner opp en webleser for registering.

Oppdater kontaktopplysningene ved aktiveringen og trykk Lagre.  


Aktiveringskoden kommer nå opp.  

Skriv koden inn i Aktiveringskodefeltet i installasjonen (ELI Setup) for å gå videre i installeringen.

Sikkerhetsinnstillinger

Ved oppstart får du disse meldingene.

 

ELI trenger at disse filene skal lastes. 

AutoCAD og ELI PRO er nå klar til bruk.