Installasjonsveiledning ELI PRO

Veiledning for installasjon av ELI PRO og AutoCAD

Systemkrav

Windows Vista, 64 bits eller nyere.

AutoCAD 2015 eller nyere.

Liten endring før installasjon

I AutoCAD 2016, AutoCAD LT 2016 og eldre (2015) må tekstskaleringen i Windows må settes til 100%. Når du ser i menyer, dialoger og paletter i AutoCAD kan tekstene bli for store. Ser mer om problemet her.

 AutoCAD 2017.1 og nyere versjoner av AutoCAD har støtte for tekstskaleringer og du trenger ikke å endre.

Tidligere versjon av ELI

Før du installerer ny versjon av ELI:

- Fjerne innstillinger fra ELI 2018 og eldre versjoner i AutoCAD.

- Bør avinstallere ELI 2018 og eldre versjoner. ELI 2019 avinstallerer tidligere versjoner.

Installering

Siste versjon av installasjonsprogrammet lastes ned fra www.git.no

Last ned filen og pakk ut .zip filen i en katalog. 

Før du begynner å installere, avslutt AutoCAD.

Start ELI2019.exe for å start installeringen.

Register bruker og organisasjon.

Legg inn serienummer som du har mottatt. Serienummeret er et 20 sifrert tall.  

Aktiver ved å trykke på Register-knappen.

Aktiveringen åpner opp en webleser for registering.

Oppdater kontaktopplysningene ved aktiveringen og trykk Lagre.  


Aktiveringskoden kommer nå opp.  

Skriv koden inn i Aktiveringskodefeltet i installasjonen (ELI Setup) for å gå videre i installeringen.

Template

ELI 2019 PRO installeres automatisk til AutoCAD, men du trenger å angi katalogen der malfilene ligger.

Åpne innstillingsdialogen. Sett katalogen under «Template Settings» til:

%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2019.bundle\TEMPLATE

Sikkerhetsinnstillinger

Ved oppstart får du disse meldingene.

 

ELI trenger at disse filene skal lastes. For å slippe å få disse meldingene kan du enten krysse av sjekkboksen «Always load this application», eller legg inn ELI katalogen under: «Options/System/Security Options»:

AutoCAD og ELI PRO er nå klar til bruk.