Installasjonsveiledning ELI LT

Veiledning for installasjon av ELI LT og AutoCAD LT

Oppdatert 15.04.2024

Systemkrav

AutoCAD LT 2024 eller nyere.

Tidligere versjon av ELI

Installasjonsprogrammet vil avinstallere tidligere versjoner av ELI.

Installering

Siste versjon av installasjonsprogrammet lastes ned fra nedlasting.

Last ned filen og pakk ut .zip filen i en katalog.

Før du begynner å installere, avslutt AutoCAD.

Start ELI2025.exe for å starte installeringen.

Installering

Installering

Registrer bruker og organisasjon.

Legg inn serienummer som du har mottatt. Serienummeret er et 20-sifret tall.

Serienummer

Aktiver ved å trykke på Registrer-knappen.

Aktiver

Aktiveringen åpner opp en webleser for registrering.

Aktiver

Oppdater kontaktopplysningene ved aktiveringen og trykk Lagre.

Aktiver

Aktiveringskoden kommer nå opp.

Aktiveringskode

Skriv koden inn i Aktiveringskodefeltet i installasjonen (ELI Setup) for å gå videre i installeringen.

Koble ELI LT og AutoCAD LT

Når installasjonen er fullført kommer dialogen «Koble ELI LT og AutoCAD LT» opp. Her velger du hvilken versjon av AutoCAD LT som ELI LT skal kobles mot. Trykk OK for å starte AutoCAD. Denne dialogen kan også startes fra Start-menyen.

Koble ELI og AutoCAD LT

ELI LT grupper til verktøypaletter

ELI verktøypalett i AutoCAD
Her er en animasjon som viser de neste stegene

1. Start opp verktøypaletten. Denne kan startes på 3 forskjellige måter:

• Velg «View» i ribbon og trykk «Tool Palettes»

• Skriv «TOOLPALETTES» på kommandolinja

• Ctrl + 3

2. Høyreklikk i verktøypalett og velg «Customize Palettes…»

ELI verktøypalett i AutoCAD

NB! Hvis det allerede finnes en gruppe som heter ELI, fjern denne før du importerer en ny. For å få tilgang til å slette palettgruppen ELI, kan ikke en ELI gruppen være valgt. Før du åpner dialogen velg «All Palettes». Dette gjelder spesielt ved oppgradering til nyere versjoner.

3. Høyreklikk så i «Palette Groups» og velg «Import …» i menyen.

ELI verktøypalett i AutoCAD

4. Kopier og lim inn feltet under inn i «File Name».

%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2024.bundle\

Velg filen «ELI.xpg» som ligger i katalogen.

5. Gruppene til verktøypalett lastes inn. Lukk dialogen.

Meny for ELI LT

NB! Gjelder kun AutoCAD 2023 eller tidligere versjoner av AutoCAD LT. I AutoCAD 2024 og nyere skal menyen lastes automatisk.

Bruk bildene til hjelp. Se på nummereringen.

Åpne en meny ved å skrive CUILOAD på kommandolinja. Dialogen for å laste menyer kommer opp: Load/Unload Customizations

Laste ELI meny i AutoCAD

1. Hvis tidligere versjoner av ELI LT menyer er lastet, fjern med knappen Unload.

NB! Ikke rør noen av de andre menyene (Autocad).

2. Trykk på knappen «Browse», et nytt vindu åpner seg: Select Custimization File.

3. Kopier og lim inn feltet under inn i «File Name» i Select Custimization File:

%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2025.bundle\MENYER\

Laste ELI meny i AutoCAD

Normalt ville den ligge i denne katalogen her:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2025.bundle\MENYER\

Velg filen: ELILT2025.cuix

4. Trykk knappen «Load», menyen lastes.


AutoCAD LT og ELI LT er nå klar til bruk.