Installasjonsveiledning ELI LT

Veiledning for installasjon av ELI LT og AutoCAD LT

Systemkrav

Windows Vista, 64 bits eller nyere.

AutoCAD 2015 eller AutoCAD LT 2015 eller nyere.

Liten endring før installasjon

I AutoCAD 2016, AutoCAD LT 2016 og eldre (2015) må tekstskaleringen i Windows må settes til 100%. Når du ser i menyer, dialoger og paletter i AutoCAD kan tekstene bli for store. Ser mer om problemet her.

Tekstskalering

AutoCAD 2017.1 og nyere versjoner av AutoCAD har støtte for tekstskaleringer og du trenger ikke å endre.

Tidligere versjon av ELI

Før du installerer ny versjon av ELI:

- Fjerne innstillinger fra ELI 2018 og eldre versjoner i AutoCAD.

- Bør avinstallere ELI 2018 og eldre versjoner. ELI 2019 avinstallerer tidligere versjoner.

Installering

Siste versjon av installasjonsprogrammet lastes ned fra www.git.no

Last ned filen og pakk ut .zip filen i en katalog.

Før du begynner å installere, avslutt AutoCAD.

Start ELI2019.exe for å start installeringen.

Installering

Installering

Register bruker og organisasjon.

Legg inn serienummer som du har mottatt. Serienummeret er et 20 sifrert tall.

Serienummer

Aktiver ved å trykke på Register-knappen.

Aktiver

Aktiveringen åpner opp en webleser for registering.

Aktiver

Oppdater kontaktopplysningene ved aktiveringen og trykk Lagre.

Aktiver

Aktiveringskoden kommer nå opp.

Aktiveringskode

Skriv koden inn i Aktiveringskodefeltet i installasjonen (ELI Setup) for å gå videre i installeringen.

Koble ELI LT og AutoCAD LT

Når installasjonen er fullført kommer dialogen «Koble ELI LT og AutoCAD LT» opp. Her velger du hvilken versjon av AutoCAD LT som ELI LT skal kobles mot. Trykk OK for å starte AutoCAD. Denne dialogen kan også startes fra Start-menyen.

Koble ELI og AutoCAD LT

Meny for ELI LT

NB! Bruk bildene til hjelp. Se på nummereringen.

Åpne en meny ved å skrive CUILOAD på kommandolinja. Dialogen for å laste menyer kommer opp: Load/Unload Customizations

Laste ELI meny i AutoCAD

1. Hvis tidligere versjoner av ELI LT menyer er lastet, fjern med knappen Unload.

NB! Ikke rør noen av de andre menyene (Autocad).

2. Trykk på knappen «Browse», et nytt vindu åpner seg: Select Custimization File.

3. Kopier og lim inn feltet under inn i «File Name» i Select Custimization File:

%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2019.bundle\MENYER\

Laste ELI meny i AutoCAD

Normalt ville den ligge i denne katalogen her:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2019.bundle\MENYER\

Velg filen: ELILT2019.cuix

4. Trykk knappen «Load», menyen lastes.

ELI LT grupper til verktøypaletter

ELI verktøypalett i AutoCAD
Her er en animasjon som viser de neste stegene

1. Start opp verktøypaletten. Denne kan startes på 3 forskjellige måter:

• Velg «View» i ribbon og trykk «Tool Palettes»

• Skriv «TOOLPALETTES» på kommandolinja

• Ctrl + 3

2. Høyreklikk i verktøypalett og velg «Customize Palettes…»

ELI verktøypalett i AutoCAD

NB! Hvis det allerede finnes en gruppe som heter ELI, fjern denne før du importerer en ny. For å få tilgang til å slette palettgruppen ELI, kan ikke en ELI gruppen være valgt. Før du åpner dialogen velg «All Palettes». Dette gjelder spesielt ved oppgradering til nyere versjoner.

3. Høyreklikk så i «Palette Groups» og velg «Import …» i menyen.

ELI verktøypalett i AutoCAD

4. Kopier og lim inn feltet under inn i «File Name».

%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2019.bundle\

Velg filen «ELI.xpg» som ligger i katalogen.

5. Gruppene til verktøypalett lastes inn. Lukk dialogen.

ELI verktøypalett i AutoCAD

Tips! Flytt ELI mappa øverst i lista, fordi da blir det lettere å få tak i ELI-palettene når du tegner.

Ved å høyreklikke i verktøypaletten får du opp gruppene for ELI. Velg ønsket gruppe.

AutoCAD LT og ELI LT er nå klar til bruk.