Installasjonsveiledning BricsCAD

Veiledning for installasjon av ELI for BricsCAD

Oppdatert 15.04.2024

Systemkrav

BricsCAD V23 (x64) eller nyere.

Installering

Siste versjon av installasjonsprogrammet lastes ned fra nedlasting.

Last ned filen og pakk ut .zip filen i en katalog.

Før du begynner å installere, avslutt BricsCAD.

Start ELI2025.exe for å starte installeringen. ELI 2025 vil avinstallere tidligere versjoner.

Installering

Installering

Registrer bruker og organisasjon.

Legg inn serienummer som du har mottatt. Serienummeret er et 20-sifret tall.

Serienummer

Aktiver ved å trykke på Registrer-knappen.

Aktiver

Aktiveringen åpner opp en webleser for registering.

Oppdater kontaktopplysningene ved aktiveringen og trykk Lagre.

Aktiver

Aktiveringskoden kommer nå opp.

Aktiveringskode

Skriv koden inn i Aktiveringskodefeltet i installasjonen (ELI Setup) for å gå videre i installeringen.

Koble ELI og BricsCAD

Koble ELI og BricsCAD

Etter installering kommer dialogen for å koble ELI og BricsCAD sammen. Velg ønsket versjon av BricsCAD og trykk OK.

ELI grupper til verktøypaletter

1. Start opp verktøypaletten

• Skriv «TOOLPALETTES» på kommandolinja

2. Høyreklikk i verktøypalett og velg «Customize Palettes…»

ELI verktøypalett i BricsCAD

NB! Hvis det allerede finnes en gruppe som heter ELI, fjern denne før du importerer en ny. Hvis du ikke får tilgang til å slette ELI-palettgruppen, velg "All Palettes" før du åpner dialogen. Dette gjelder spesielt ved oppgradering til nyere versjoner.

3. Høyreklikk så i «Palette Groups» og velg «Import …» i menyen.

ELI verktøypalett i BricsCAD

4. Kopier og lim inn feltet under inn i filnavn.

%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2025.bundle\

Velg filen «ELI.xpg» som ligger i katalogen.


5. Gruppene til verktøypalett lastes inn. Lukk dialogen.

BricsCAD og ELI er nå klar til bruk.

Kjente feil og mangler

Verktøypallett

  • Verktøypalletten fungerer best med 100% skalering på skjermen.

Lengder på føringsveier og kabler oppdateres etter å ha kjørt kommandoen "REGEN".

Noen generelle problemer med dynamiske blokker.