Installasjonsveiledning BricsCAD

Veiledning for installasjon av ELI for BricsCAD

Oppdatert 18.5.2022

Systemkrav

BricsCAD V22 (x64) eller nyere.

Tidligere versjon av ELI

- ELI 2023 avinstallerer tidligere versjoner av ELI.

Installering

Siste versjon av installasjonsprogrammet lastes ned fra nedlasting.

Last ned filen og pakk ut .zip filen i en katalog.

Før du begynner å installere, avslutt BricsCAD.

Start ELI2023.exe for å starte installeringen.

Installering

Installering

Register bruker og organisasjon.

Legg inn serienummer som du har mottatt. Serienummeret er et 20 sifrert tall.

Serienummer

Aktiver ved å trykke på Register-knappen.

Aktiver

Aktiveringen åpner opp en webleser for registering.

Oppdater kontaktopplysningene ved aktiveringen og trykk Lagre.

Aktiver

Aktiveringskoden kommer nå opp.

Aktiveringskode

Skriv koden inn i Aktiveringskodefeltet i installasjonen (ELI Setup) for å gå videre i installeringen.

Koble ELI og BricsCAD

Start opp dialogen for instillinger i BricsCAD og legg følgende mapper til:

Support file search path:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\SYMBOLS
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\KNX
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\F_VEI
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\ELI_LIN
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\3PART
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\LSP


Template:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\TEMPLATE\ELI_ISO.dwt

Template path:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\TEMPLATE\

Tool palettes path:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\ToolPalette

Plot styles path

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\PLOTMeny for ELI

NB! Bruk bildene til hjelp. Se på nummereringen.

Åpne en meny ved å skrive MENULOAD på kommandolinja. Dialogen for å laste menyer kommer opp.

Laste ELI meny i BricsCAD

1. Hvis tidligere versjoner av ELI menyer er lastet, fjern med knappen Unload.

NB! Ikke rør noen av de andre menyene (BricsCAD).

2. Trykk på knappen «...», et nytt vindu åpner seg: Choose a Customization File.

3. Kopier og lim inn feltet under inn i filnavn i Choose a Customization File:

%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\MENYER\

Laste ELI meny i BricsCAD

Normalt ville den ligge i denne katalogen her:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\MENYER\

Velg filen: ELI2023BricsCAD.cui

4. Trykk knappen «Load», menyen lastes.

ELI grupper til verktøypaletter

1. Start opp verktøypaletten

• Skriv «TOOLPALETTES» på kommandolinja

2. Høyreklikk i verktøypalett og velg «Customize Palettes…»

ELI verktøypalett i BricsCAD

NB! Hvis det allerede finnes en gruppe som heter ELI, fjern denne før du importerer en ny. For å få tilgang til å slette palettgruppen ELI, kan ikke en ELI gruppen være valgt. Før du åpner dialogen velg «All Palettes». Dette gjelder spesielt ved oppgradering til nyere versjoner.

3. Høyreklikk så i «Palette Groups» og velg «Import …» i menyen.

ELI verktøypalett i BricsCAD

4. Kopier og lim inn feltet under inn i filnavn.

%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins\ELI2023.bundle\

Velg filen «ELI.xpg» som ligger i katalogen.


5. Gruppene til verktøypalett lastes inn. Lukk dialogen.

BricsCAD og ELI er nå klar til bruk.

Kjente feil og mangler

Verktøypallett

  • Verktøypalletten fungerer best med 100% skalering på skjermen.

Sett ny verdi på blokk-skalering ELI

Lengder på føringsveier og kabler oppdateres etter en Regen.

Noen generelle problemer med dynamiske blokker.