IFC overføring

IFC overføring fra ELI

Tegning og konstruksjonen kan gjøres med ELI både i AutoCAD LT, AutoCAD eller BricsCAD

IFC eksport kan gjøres fra vertikale versjoner av AutoCAD eller BricsCAD. Vertikale versjoner av AutoCAD er for eksempel AutoCAD Electrical, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil 3D. Med eksport til IFC-filer fra BricsCAD har man mulighet for å få med informasjonen man har lagt inn i blokkene i tegningen.

Her er et eksempel på utførelse av 2D og 3D i ELI programmet. Et ELI symbolene inneholder både 2D og 3D og derfor trenger man kun å sette inn z-verdien for at tegningen skal være klar for 3D.

I ELI tegner man hvert etasje på hvert sin tegning. Gulv skal ha høyde 0. Før eksport til IFC setter man sammen alle etasjene inn i en tegning. Hver etasje skal da ha rett global z-verdi. Denne z-verdien står ofte beskrevet i BIM-håndboken til prosjekt.

Eksempel på z-verdier til xref-ene i den sammensatte tegningen.

  • 22 700 - Kjeller
  • 25 700 - 1. etasje
  • 28 700 - 2. etasje

Det er kun 3D'en som blir eksportert ved .ifc filer. Med BricsCAD får man også overført attributtene på blokkene ved eksport.

Her er resultatet etter IFC konvertering for kollisjonskontroll. Dette gjøres i forskjellige programmer fra byggeplass til byggeplass.