85 Orienteringsplan brannalarm

Orienteringsplan er plan som settes opp ved brannalarmsentralen og orienteringspaneler

Utgangspunktet er å skru av all unødvendig informasjon på arkitekttegningen og alle elektrolag utenom Brannmeldere E5423. Lagre så dette under egen tegning.

Symbolene kan skaleres opp for å bli lesbare i målestokk 1:150-200. Bruk kommandoen "Skaler symboler" til for eksempel dobbel størrelse (2).

For at teksten skal bli tydeligere bør man bytte fonten på stilen ISOCP til Arial. Her kan man bruke kommandoen STYLE.

Når man skal nummerere melderne bruker man attributten Div. Vis laget E8542.

For ELI PRO: Bruk funksjonen Nummerering av attributter for å legge inn stigende nummerserier. Attributteksten kan komme på feil plass, merk blokken og flytt attributtekstene med håndtaket.