81 Maler med tegningsrammer

ELI inneholder standard tegningsrammer for A0 - A4

For å stette inn en mal, høyreklikk i fanene nederst i AutoCAD:

Malene har rammer og skilt og med og uten merknadsfelt. Alle rammene har brettemerker, hull i layout med målestokk 1:50 i modellrommet.

Standard ELI malene kan endres. For å endre en mal, åpnes disse ved å velge filtype: Drawing Templates (*.dwt)

Man bør legge inn sin egen logo og adresse. Lagre de tilbake med nytt navn, for eksempel "FIRMA A1 med Layout skilt".

ELI - Maler

I denne videoen viser vi hvordan man setter opp maler og lager layout for tele og elkraft.