8 Tekster og ledeteksthøyder

Fra verktøypalletten kursmerking kan du hente inn ferdige tekster for innsetting ved symboler. Husk å bruk riktig lag når du setter inn tekstene.

Et alternativ er å bruke blokkattributten "Diverse". Da følger blokken og høyden hverandre. For å vise attributten "Diverse" må laget "E8542" vises.