8 Oppsett av plotterutiner

Før du skal plotte er det lurt å sette opp eget oppsett for elektrotegningene. Når du er i tegningen skriver du PLOT. Du får da opp denne dialogen.

ELI innholder to plottefiler. En plottefil med oppsett for farger og en for sort/hitt. Begge disse vil framheve elektroinstallasjonen på plottet.

Oppsett med farger:

Oppsett sort/hvitt:


Lage egen plottefil

For å lage ditt eget oppsett velger du New... i Plot style table.

Da velger du Start from scratch og Neste.

Her gir du oppsettet et navn. Vi lager et for farge plot og et for sort-hvitt plot. Neste.

Trykk så Fullfør.

I plot style Table klikker du på knappene til høyre for å få satt opp riktige farger for Plot Farge 1-50.

I Plot styles merker du alle penner og velger Lineweight 0,25 mm. Derett kun farge 7 og Lineweight 0,00 mm. Deretter Save & Close. For å lage sort-hvitt oppsett går du inn på samme oppsett.

Du merker alle Plot styles farger, klikk på Color under Properties og velg Black. Trykk på Save As... og lagre under nytt navn Plot Sort-hvitt 1-50. Da har du de to oppsettene for å lage 1:50 tegninger. Noen vil ha med føringsveier på alle plantegninger i tynn strek. Velg da farge og bredde som f.eks.:

Dersom du skal plotte i målestokk 1:100 bør du lage et oppsett med bredde 0,18 mm i stedet for 0,25 mm.

NB! Plotterutinen forutsetter arkitekttegning er i sort strek.