52 Integrert kommunikasjon

Kommunikasjonsnett

Symbolene for kommunikasjonsnett «T» og «Tn» kan benyttes der det er behov for flere uttak på samme sted (for å spare plass på tegningen). «Kommunikasjonsnett forklaring» kan redigeres etter behov.