45 Elvarme

Varmekabler, panelovner, reflektorovner, stråleflateovner og luftporter.

Varmeovner

ELI inneholder de mest vanlige varmeovnene: 

  • Panelovner
  • Reflektorovner
  • Stråleflateovner
  • Luftporter

Varmeover settes ut. Størrelsen justere etterpå.

Varmekabel

ELI LT

ELI LT har en dynamisk blokk for raskt å sette ut varmekabel.

ELI PRO og ELI for BricsCAD

Komplett tegning av varmekabel gjøres ved å velge som vist nedenfor. Bruk LIST kommandoen for å lengden på kabelen.

For å få kabelen inn i huken bruke vanlig STRETCH kommando.

Man kan også starte kabelen fra en annen side.


Du angir hjørne 1 P1, hjørne 3 P2 og startpunkt P3. Så angir du avstand fra vegg, avstand mellom kablene og til slutt om det skal være enleder (e), eller toleder(t).

Du kan velge om kabelen skal være stiplet eller heltrukket. Legges kabelen i påstøp eller oppforet tregolv skal den være stiplet.