43 Tegn kabler

Kabler kan tegnes med PLINE eller SPLINE

Kabel tegnes på tre forskjellige måter:

  • Kabel festet til underlag (rette streker)
  • Kabel i rør (SPLINE eller PLINE med FILLET)
  • Kabel ikke festet til underlag (på bro eller i kanal PLINE med CHAMFER).

Piler brukes til å vise kablenes forlegningsretning i etasjeskille. Piler kan også brukes til å beskrive endepunkt.