43 Tegn kabel og ledning

Rør/kabel tegnes enten med LINE-, PLINE-, SPLINE- eller 3DPOLY

Dersom du skal koble tegningen opp mot kortslutningsberegning eller mengdeuttak med kabel lengde må du bruke 3DPOLY.

Kabel tegnes på tre forskjellige måter:

  • Kabel festet til underlag (rette streker)
  • Kabel i rør (SPLINE eller PLINE med FILLET)
  • Kabel ikke festet til underlag (på bro eller i kanal PLINE med CHAMFER).

Rør og kabler som passerer et etasjeskille viser kabelens forlegnings retning og ikke strømmens/energiens retning. Dette ble det slutt på etter ny standard som kom i 1979, men noen ingeniører og installatører bruker dette fortsatt.