43 Fordelinger elkraft

Velg hvilken fordeling/sentral du skal sette inn fra verktøypaletten. Passer ikke størrelsen på aktuelle symboler kan du velge symboler med fri størrelse. Man bestemmer størrelsen ved å velge innsettings punkt (nedre venstre hjørne) deretter gi inn størrelse f.eks. @334,224.

I første hjørne settes det inn en blokk med dette utseendet. Denne blokken inneholder formasjon om fordelingen og blir med på mengdebergninger. Den er kun synlig på tegningen, og blir ikke med på plott og utskrift.