411 Føringsveier

Armaturskinne, brystningskanal, kabelrenne, kabelstige og strømskinne

2D Skalerbare føringsveier

På palettgruppen "Føringsveier" finnes en verktøypaletten for 2D føringsveier. Denne inneholder skalerbare 2D symboler for armaturskinner, brystningskanaler, kabelrenner, kabelstiger og strømskinner.

Velg den føringsveien du skal ha. Attributtboksen kommer opp og du fyller inn nødvendige opplysninger og avslutter med OK

3D føringsveier

ELI PRO og ELI LT har 3D føringsveier for:

  • Armaturskinner
  • Brystningskanal
  • Kabel broer
  • Kabelstiger
  • Fordelings skap
  • Lysrørarmaturer

Eksempel på bruk:

For å lage eksemplet vist over må du ha en 0,5 meter lang stige, så henter du den og setter den inn på nodepunktet. Neste et vertikalbend. Da snur du UCS om X 90°, og UCS om Y 90°. Hent en T-avgrening og sett inn på nodepunktet. Så en halvmeter stige.

Du kan for eksempel sette inn et hjørne med en 90° bend. I innsettingspunktet og tilslutningspunkter er det et nodepunkt som en bruker for tilslutning av elementer.

Ved mengding får man ut mengdeliste over inntegnede komponenter.

Føringsveier 2006

Føringsveier 2006 bruker VBA. Denne må installeres før bruk.

Over ser du dialogboksen ved tegning av føringsveier. Den har tre fliker. Føringsveier er den du velger fra.

Den andre viser detaljer om hver enkelt føringsvei.

Den tredje noen innstillinger du kan gjøre med UCS og grid.

Du starter med å trykke på Ny og gir føringsveien et navn. Gir du ikke noe eget navn blir navnet Føringsvei og fortløpende nummer.

Velg hvilken føringsvei man skal tegne - Kabelstige, kabelrenne, brystningskanal, armaturskinne.

Størrelsen på føringsveien.

Nå er du klar til å tegne. Du trykker nå på Segmenter >.
Begynn å tegne føringsveien.

Når du er ferdig gå tilbake til dialogboksen. Er du ferdig trykker du på , eller fortsetter med en ny føringsvei.

Du kan også velge en eksisterende føringsvei og fortsette å tegne der du avsluttet (Framover) eller der du startet (Bakover). Du kan også Se på føringsvei eller slette den. Du kan også velge hvordan du skal tegne innsettingen, grunnverdien er bunnen i venstre vange. Du kan også kopiere en føringsvei Kopier >, her må du oppgi navn på føringsveien manuelt.

Føringsveiene har både 3D og 2D grafikk som kan slåes av og på etter behov.

Regneark

Rutina for føringsveier er koblet opp mot et regneark. Her er alle parameter du trenger for å få frem utseendet og atributtverdier beskivelse og NS-koder.

Her kan du legge til egne føringsveier etc. Det anbefales at man tar en kopi av fila før redigering.