411 Føringsveier

Armaturskinne, brystningskanal, kabelrenne og kabelstige

3D føringsveier

ELI 3D føringsveier for:

  • Armaturskinner
  • Kabelstiger
  • kabelrenner
  • Kabelkanal

Eksempel på bruk:

For å lage eksemplet vist over er det benyttet kabelstige. Velg det og sett den inn på nodepunktet. Neste et vertikalbøy. Da snur du UCS om X 90°, og UCS om Y 90°. Hent en T-avgrening og sett inn på nodepunktet. Deretter en halvmeter stige.

Du kan for eksempel sette inn et hjørne med en 90° bend. I innsettingspunktet og tilslutningspunkter er det et nodepunkt som en bruker for tilslutning av elementer.

Ved mengding får man ut mengdeliste over inntegnede komponenter.

ELI - Parametriske entiteter i ELI PRO og ELI for BricsCAD

Vi har utviklet 3D parametriske entiteter for føringsveier og fordelinger. Se hvordan du kommer i gang med bruken av parametriske entiteter.