4 Påføring kabeltyper

Kabeltypene som er tatt med er de mest brukte. Det finnes selvsagt mange flere kabeltyper enn det er tatt med her. Du kan legge til dine egne kabeltyper.

Det er enkelt å importere kabeltype fra Excel. Ved utveksling av data om kabeltyper brukes en semikolon-separert fil (.csv).