4 Kursmerking

Navn på fordeling og kurs

Kursmerking kan gjøres på to måter. Den ene er kun navn på fordeling og kurs.

Den andre er med attributtinformasjon for enlinje skjema. Da kan du bruke fuksjonen ELI Enlinje og skrive ut enlinjeskjema til Excel.

Her setter du inn opplysninger om kursen til enlinjeskjemaet.

Dette gjør du når du merker kursen. Merkingen er tilpasset NS 3420 utgave 4, samt Statsbyggs TFM system

Ved å bruke ELI Tabell og listen med Enlinje, kan man bruke dialogen for å lette utfyllingen av kontaktorer og sikringer. Ved å trykke i cellen i tabellen med enlinje kommer denne dialogen opp:

Velg type sikring og kontaktor i dialogen og trykk OK.