4 Kursmerking

Navn på fordeling og kurs

Kursmerking kan gjøres på to måter. Den ene er kun navn på fordeling og kurs.

Den andre er med attributtinformasjon for enlinje skjema. Da kan du bruke fuksjonen ELI Enlinje og skrive ut enlinjeskjema til Excel.

Hvordan dette brukes - se: Enlinjeskjema i tabellform