4 Aktuatorer

Aktuatorer er lys-, fuktighet- og varme-følere.

Aktuatorer er lys-, fuktighet- og varme-følere. Symbolene blir satt inn på aktivt lag.