20 Utsparing

Slissing og tetting

Symbolene har attributter med knytning opp mot NS 2420 Bygningsmessig del og legges på lag E20--.
Du kan velge å tegne utsparing for hull og grube, innstøpninger, slissing, kjerneboring, hull/saging i himling, samt utvendig grøfting. I tillegg brannteknisk og lydteknisk tetting av gjennomføringer, Lag E411-B og -L. Som vist over utsparing med målsetting og "E" for elektroutsparing.

Når du skal lage en utsparing velger du type utsparing - setter inn på tegningen og angir @400,200↓. Deretter velger du teksting til høyre, venstre, opp eller ned, peker hvor du vil starte, skriver størrelse 400x200↓, skriver bokstav for fag E↓.
Symbolene for utsparinger er etter NS 8306.