20 Bokser og rør

Verktøypaletten "20 Bokser og rør" brukes primært der hvor rør skal være forrør for større dimensjoner

Verktøypaletten "20 Bokser og rør" brukes for å tegne bokser og rør i vegg. Du kan velge om du ønsker å tegne i 2D eller 3D.

Her kan du også tegne rør som skal i grunn.