20 Forenklet arkitekttegning

Eli inneholder en arkitektpakke for å lage grunnlagstegninger

Her velger du hvordan tegningen skal bygges opp. Prinsipielt er det tegning av yttervegger - innervegger. Dører - venstre/høyrehengslet, vinduer. De fleste av oss forholder seg til en målestokk på tegningen. Det samme bør du gjøre med skjermen. Vil du ha et A3-ark med målestokk 1:50 så velger du det. Mellom de hvite prikkene du får på skjermen er det en halv meter (grid) - du tegner med 50 mm nøyaktighet (snap).

Start med f.eks. 200 mm yttervegg. Digitaliser punkter for start - hjørner og avslutt med enter. Åpning i vegg - velg åpning og retning - pek på tverrstrek i veggen.

Åpninger

Dynamiske dører og vinduer