ELI blokk og attributter

ELI blokker har attributter som informasjonbærere.

Attributt ID-nummer på lag E8541 og Div på lag E8542 er synlige, skalerbare og flyttbare.

 

ELI PRO henter verdiene til attributtene til ELI Blokkene fra filene som ligger i .\Param\ katalogen. Ved å redigere disse filene kan man tilpasse verdiene til sine egne standarder.

Man kan endre teksthøyden på en attributt. I ELI LT bruker man kommandoen -ATTEDIT.

ELI PRO har egen rutine som endrer teksthøyden på alle attributtenen på et lag. Pek på teksten, skriv inn høyde og all tekst blir redefinert.