ELI blokk og attributter

ELI blokker har attributter som informasjonbærere

Redigering av attributter på ELI-blokker gjøres enkleste med kommandoen "ATE". Dialogen for å redigere attributter kommer da fra.

Attributtene "ID-nummer" er på lag E8541 og "Diverse" er på lag E8542. Man kan velge å vise og skjule disse attributtene i tegning. Attributtene er også flyttbare.

Man kan endre formatering på attributtene ved å dobbeltklikke.

ELI PRO har egen rutine som endrer teksthøyden på alle attributtene på et lag. Pek på teksten, skriv inn høyde og all tekst blir redefinert.