Tegning som bakgrunnsbilde

Du kan legge inn skannede tegninger (arkitekttegning) som bakgrunnsbilde for å tegne elektroinstallasjoner oppå

Velg Insert/Attach og velg aktuell tegning.


Når du har satt inn tegningen må du sjekke et mål på tegningen. Hvis verdien du får ikke er overenstemmelig med målet på tegningen må du skalere den opp eller ned slik at målestokken blir lik. Deretter kan du begynne å tegne elektroinstallasjonen.