85 Branndokumentasjon

Branndokumentasjon er dokumentasjon for brannrømming.

Det er kun tatt med de symboler som er kommet frem som nødvendig etter samtaler med brannvesenet. Symbolene er etter ISO/NS 6309 og NS 3925. Denne er utvidet med brannklassifisering.

Verktøypaletten