8 Tegningsrammer - modellrom og papirrom -ARKIV

USC ikon som viser at man er i modellrommet

USC ikon som viser at man er i papirrommet

Vi har flere måter å sette inn ramme og tittelfelt på, avhengig av hvilken AutoCAD versjon du bruker. Den ene er å sette inn rammen i modellrommet og forstørre den slik at bygget kommer innenfor. Deretter plotte i skala f.eks. 1:50. Den andre er å sette inn rammen i papirrommet (layout). Rammen i papirrommet skal alltid settes inn i skala 1:1.

For å gå over i papirrommet velg verktøypaletten Modellrom / papirrom. Gå til papirrom. På skjermen vise ikke bygget. Sette inn tegningsramme og tittelfelt. Velg f.eks. ramme A3 - og husk innsetting i skala 1:1. Vi ser fortsatt ikke bygget, det vi nå må gjøre er å "klippe hull" i papiret. Vi velger da fra menyen MSPACE og peker der hvor vi vil klippe hull, f.eks. nedre venstre og øvre høyre hjørne i indre ramme.

Deretter ser vi bygget igjennom papirrommet, men tegningen er ikke i noen målestokk. Derfor må vi gå til modellrommet gjennom papirrommet. Vi velger fra menyen en målestokk for aktivt vindu f.eks. 1:50. Nå er bygget i målestokk 1:50, og du kan gå tilbake til papirrommet. Tegningen er klar for plotting. Du kan også klippe flere hull i tegningen. Du får da en sort firkant rundt hullet. For å slå av streken velg "Av lag for vindu".

Fra "Papirrom maler" kan man sette inn ferdige maler med ramme og tittelfelt fra A4 til A0.