74 Flyplassbelysning

Symbolene for flyplassbelysning er laget til måleenhet "meter". De fleste symbolene har et lag som heter BR0NN. Der er fundamenter vist med fysisk størrelse. I utgangspunktet er dette laget slått av.