5 Teletekniske anlegg

Generell teleanlegg

Teletekniske installasjoner har åpent eller skjult installasjon. Symbolene her er ikke lagt til et spesielt lag. Du må selv opprette laget før du begynner å bruke symbolene.ELI har teletekniske anlegg for:

 • Adgangskontroll
 • Brannalarmanlegg
 • Datakommunikasjon
 • Fellesantenne
 • Innbruddsalarm
 • ITV
 • Lydanlegg
 • Opptattmarkering
 • Porttelefon
 • Signalanlegg
 • Spredenett
 • Telefon
 • Tidanlegg
 • + generelle symboler for teleanlegg

Man velger åpent eller skjult installasjon. Lag og farge blir automatisk opprettet.