443 Lede og markeringslysarmaturer

Ledelysarmaturer for rømming er markert med en springende person, hvit på grønn bunn

Det brukes også det nest nederste symbolet sammen med henvisningstall til en tabell som viser hvordan armaturen ser ut.
Ledelys er en armatur med hvitt lys.