442 Armaturer

Eli har belysningsarmaturer i både 2D og 3D

Lys - Lysrør armaturer og gløde/PL armaturer

Lysrørarmaturer har grafisk utseende etter IEC 617 samt den vanligste måten i Norge-, dvs. med omriss av armaturen.

Armaturer 3D

ELI har 3D belysningsarmaturer fra Glamox og Fagerhult. Alle symbolene er inkluderer full 3D i tillegg til plansymbol i 2D.

Åpent takmontert lys. Innsettingspunktet er ved taknivå. Åpent takmontert lys er merket som enkel strek.

Nedhengt belysning. Innsettingspunktet er ved underkant lampe. Nedhengt og flyttbar belysning er merket som stiplet linje

Innfelt belysning. Innsettingspunktet er ved takhøyde. Innfelt belysning er merket som dobbel strek.

Glamox

Fagerhult