4 Tegning av kabel, støpsel og punkter

Punkter

Her setter du inn mengdepunkter, åpent og innfelt. Punkter for elkraft WL1.311, telefon/data WL1.321 og signal, kontroll og alarm WL1.331.

Åpent punkt, skjult punkt samt åpent punkt som ikke skal vises på ferdig tegning (plottes ikke).

Støpsel

Innsettingspunktet for støpsel er innsettingspunktet for stikkontakter. Det er ingen attributter på støpselet. Støpselet må beskrives sammen med utstyr som for eksempel lysarmaturer.

Du setter inn støpselet, velger rotasjon. Deretter peker du på øvre del av støpselet og begynner å tegne ledningen. Den tegnes med SPLINE.

Tegn kabel boks og punkt

ELI PRO kan man tegne ledning/kabel, samtidig sette av en boks eller et punkt samtidig som du tegner.

Som vist over tegner du kabelen, taster "B" for boks eller "P" for punkt. Etterpå setter du inn FILLET eller CHAMFER

Verktøykasse

I stedet for å skrive inn verdier fra tastaturet er det laget en "Verktøykasse". Her kan du velge tall, @, punktum, komma, enter, minus, PEDIT, stjerne samt retningskompass.Fillet og Chamfer med fri og fast radius/lengde, BPOLY, Bytt farge til BYLAYER, editer tekst, overstyr farge på lag, flytt siste objekt bakerst i tegningen, flytt merked(e) objekt bakerst i tegningen. Til slutt ledetekst med strek eller pil.

Prøv deg frem hvordan den virker. Du vil etter hvert finne ut at denne er grei å ha.

Tips: Man kan dra verktøykassen løs fra verktøyraden!

Skipskabel

Verktøypaletten inneholder en egen gruppe med RFO-BFO-kabler for bruk på skip og andre offshore relaterte installasjoner. For fullversjonen settes lengden på kabelen inn automatisk, men for LT settes lengde inn manuelt.

Fjerning av attributter

Fjern alle attributter.

Gjelder kun ELI PRO. Det er ønskelig å sende i fra seg tegninger som ikke inneholder noe annet enn grafikk. Dvs. all intelligens er fjernet. I tillegg har andre tegnesystemer problemer med å slå av attributt tekst (ArchiCad). For å tilfredsstille dette bruker vi en funksjon i AutoCAD Express meny.