3 Sprinkelanlegg

SPRINKLER – oppbygging av symboler og lagstruktur – standarder.


Med ELI kan man prosjektere sprinkelanlegg i AutoCAD og AutoCAD LT. Lagstruktur er bygd opp etter bygningsdelstabellen NS 3451 og NS 8351 Byggetegninger DAK lagdeling. Symbolene inneholder attributter (informasjonsbærere). Symbolenes grafikk er ikke normert og derfor etter vanlig praksis i markedet

Mengder fra prosjekterte anlegg kan eksporteres ut i Excel.

Symboloversikt