Prosjekter

År Hvor Hva
1971 - 1994
Planlegging og detaljprosjektering av elektro- tekniske installasjoner i forretningsbygg-, sykehus-, skoler og universitet-, industri-NRK studioer og konserthus.
Ansvarlig ingeniør
1972 - 1973
Norges Tekniske Høgskole og Regionsykehuset i Trondheim
Tekniske kartverk for elkraft og teleinstallasjoner i bakken.
Prosjektansv. ingeniør
1976 - 1980
Skipsmanøver simulator bygning
Ladehammeren Trondheim Planlegging elektroinstallasjoner samt strømforsyning til simulatoren
Prosjektansv. ingeniør
1977
Regionsykehuset i Trondheim
Registrering og dokumentasjon brannalarmsystemer.
Prosjektansv. ingeniør
1977
E18 Klinestad - Langaker
Planlegging veilys
ingeniør
1977 - 1982
Konsvoll Fjellstue
Restaurering av elektroinstallasjoner
Ansvarlig ingeniør
1978
Ullevål Sykehus Planlegging
Reservekraft strømforsyning
ingeniør
1978
Regionsykehuset i Trondheim
Registrering og dokumentasjon av elektroinstallasjoner i administrasjonsbygget.
Ansvarlig ingeniør
1978
A/S Norske Esso Registrering og dokumentasjon av elektroinstallasjoner, bygninger og område
Prosjektansv.ingeniør
1979 - 1980 Valhall boligkvarter-modul. Detaljprosjektering av elektroinstallasjoner ingeniør
1979 -1980 ELF Aquatine, Norge Kompressor-modul TCP-2. "Workshop" tegning stål, elektro-, kabling og Halonsikring. ingeniør
1980 - 1981 SINTEF avd. 62, 14 stk Lavenergiboliger. Detaljprosjektering av elektroinstallasjoner Ansvarlig ingeniør
1981 - 1982 Forenede Liv Oljesenter, Forretningsbanken A/S. Tegningsrutiner for arkitekt og rådgivere "Overlay - drafting" Spesial radgiver
1982 - 1983 Tegnehådbok Elektro - Retnings-linjer for uttegning av elektro-installasjoner i byggefaget ihht IEC 617, NEN 144 Ansvarlig ingeniør og forfatter
1982 Hotel Royal Garden. Detaljprosjektering av elektroinstallasjoner i hotellsuiter Ingeniør
1982 - 1985 PROCAD A/S Ansvar for system, opplæring og trening DAK system ansvarlig
1983 - 1986 NIF/NTTF Kursvirksomhet for Tekniske Tegnere Kursleder og komitemedlem
1983 Gullfax B, boligkvarter. Detaljplanlegging elektroinstallasjoner Ingeniør
1984 Norsk Elektroteknisk komite NEN 144 - symbolbibliotek pa DAK DAK ansvarlig ingeniør
1984 DAPRO, NTF-prosjekt. DAK-prosjektprosedyrer for rapporter, kostnadskontroll etc. DAK ansvarlig ingeniør
1984 TYHOLTTÅRNET 3D modellering, byggemedingstegninger for arkitekt DAK ansvarlig ingeniør
1984 Norsk Hydro, Troll øst "Fixed platform topside facilities, 3D - Exploded View" for kunde DAK ansvarlig ingeniør
1985 OLAVSKVARTALET 3D - studie av bygningskomplekset og design av konserthall DAK ansvarlig ingeniør
1985 - 1986 ELIADEN-86 Data-lab for fremstilling av alle typer elektroteknisk dokumentasjon Ansvarlig ingeniør og komite medlem
1986 UNIT NTH Institutt for elkraft-teknikk Undervisningsopplegg for DAK bruk DAK ansvarlig ingeniør
1986 DAK Evaluering 86"Benchmark study" DAK systemer for bruk i prosjetering  
1986 - 1993 DAK PC applikasjonsbygging ved bruk av AutoCAD. Elektrotekniske installasjoner-, skjema-, mengdegenerering- og utstyrslister. Supportere kunder, salg, kurs og opplaring. DAK ansvarlig ingeniør
1986 Kvaerner Eng. Smørbukk project. Safety study Ansvarlig ingeniør for tegningslay-out
1988 - 1990 Ila og Lilleby smeltverker Divisjon MO og HOLLA 3D prosjektering sekundær strømforsyning ferrocilisium industri DAK/DAE ansvarlig ingeniør
1988 - 1994 FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE Strømforsyning og belysning rullebane/innflyving DAK ansvarlig ingeniør
1991 Regionsykehuset i Trondheim Teknisk kartverk overført til DAK DAK prosjekt ansvarlig ingeniør
1992 - 1993 Norges Tekniske Høgskole Teknisk karverk overført til DAK DAK ansvarlig ingeniør
1993 Nobo TIPRO as 3D prosjektering - modellering satelitt antenner DAK ansvarlig ingeniør
1993 3D-visualisering. Div. oppdragsgivere. DAK ansvarlig ingeniør
1993 - 1994 SRS Safety Rail System as 3D-visualisering modellering rømmingsrekkverk DAK Prosj.ansv. ingeniør
1994 Utviklet applikasjon til AutoCAD LT DAK ansvarlig ingeniør
1994 NOMEK as Kobling mellom AutoCAD og NC-Polaris DAK ansvarlig ingeniør
1994 REMA konsernet. Utarbeidet konsept for to butikktyper i AutoCAD. Visualisert og produsert video via 3D-STUDIO, for bruk i markedsføring internt samt lansering av konseptet i Latvia, Polen osv. Ansvarlig ingeniør/produsent
1994 Okt.
1986 - 2001
Startet eget firma i Alvdal, GIT Elektrotegneapplikasjonen ELI, videreutvikling og salg, kurs og oppfølging. Til nå 860 kunder gjennom 25 år. Daglig leder, programansvarlig
1994 Trondheim Kulde, 3D-modellering DAK/DAP kjølegondol for Kulde Dislplay (Coca Cola's lansering av Fruktdrikker) Design produksjons ansvarlig
1994 - 1996 Aukrustsenteret, detaljplanlegging av elektroinstallasjonene. Bistaende ing. på oppdrag av Nord-Osterdal Elektroservice A/S(NOES)
1994 Designet og levert byggeplasskilt for Aukrustsenteret Ansvarlig leverandor
1995 - 2001 Butikk Design Midt-Norge A/S, Dokumentasjon av NARVESEN's butikkonsept "NY PROFIL", opplaring av saksbearbeidere - leveranse av programvare, spesialtilpassning. Ansvarlig ingeniør
1995 Spesialrådgiving, DAK investering, bruk- opplæring. Sjatil & Fornass, Tofte & Smestad, Ing. Jon Hallas Ansvarlig ingeniør
1995 - 1996 Gjennomgått Hedmark Bedriftsutvikling's Etablererskole Elev
1995 - 1996 Ringneskonsernet, DAK-verktøy for buk i forbindelse med ISO 9002 sertifisering Ansvarlig ingeniør
1996 Synnøve Finden Meierier A/S, Alvdal, opptegning av bygninger pa DAK, elektroinstallasjoner som skal beholdes. (På oppdrag av NØES) Ansavarlig ingeniør
1996 - 2000 Synnove Finden Meierier A/S, Alvdal, opptegning av bygninger pa DAK, elektroinstallasjoner som skal beholdes. (Pa oppdrag av NØES) Ansavarlig ingeniør
1997 - 2001 Detaljprosjektering av div bygg for Nord Østerdal Elektroservice as og Engerdal Elektro as Bistaende ingeniør
1997 - 1999 Forprosjekt og detaljprosjektering Sætershallen AL Tolga. Utarbeidelse Brannrømmingsdokumentasjon Prosjektansvarlig
1997 - 1998 Utarbeidelse av brosjyremateriell, beregningstabeller, datamodeller for Trekonstruksjoner as Grafisk designer samt programmering
1997 - 2001 Bistått Anderssen+Fremming as Sivilarkitekter MNAL med prosjekteringsbistand, programmering, opplæring og tilpasning. Bistaende ingeniør
1997 - 1999 Engerdal Elektro as, prosjekteringsbistand FrG prosjekter, samt div andre prosjekter Bistaende ingeniør
1997 - 2001 Taverna Motell og Kafeteria, Alvdal. Grafisk utforming, produksjon av internettsider, hotellinformasjon. Utarbeidelse av branndokumentasjon samt brannrømmingsdokumentasjon. Løpende bistand. Ansvarlig ingeniør, programmering
1997 - 2001 Feste AS Landskapsarkitekter. Lillehammer. Skien og Tynset. Prosjekteringsbistand Bistaende ingeniør
1997 - 2000 Norø Industri as, Namdal Renovasjon. Bistå med 3D modellering på DAK, diverse prosjekter Bistaende ingeniør
1998 - 2000 Solvang og Fredheim as, Byggeteknisk rådgiver. Programleveranse og tilpassning. Programmering
1998 Arne Rosten Transport as, Byggemeldingstegninger garasjeanlegg, detaljtegninger Ansvarlig ingeniør
1998 - 2001 Folldal Gjenvinning as. 3D flytskjema produksjonslinje, tegningsunderlag for ISO godkjenning Grafisk formgiverBistaende ingeniør
1998 - 1999 HÅG Røros. ELI menytipasning for bedriftens elektrokontor, kursing Programmering/kurs
1999 - 2001 Medium ingeniørtjenester as. ELI menytipasning samt kursing og prosjekteringsbistand Bistaende ingeniør, programmering
1999 - 2001 J. M. Hansen AS, Tromso-Storsteines-Longyearbyen Leveranse tilpasning og kurs i ELI Ansvarlig ingeniør, programmering
1999 - 2000 NKL Trondheim Programleveranse, kurs og tilpasning. Ansvarlig ingeniør, programmering
2000 - 2001 Ing Tor Eia Golfbanearkitekt Prosjekteringbistand diverse golfbaner Bistaende ingeniør
2000 - 2001 Tynset kommune, Branndokumentasjon samt brannrommingsdokumentasjon. Tynset Ungdomsskole og omsorgsboliger Tynset Ansvarlig ingeniør
2002 Kjøllefjord Sykehjem
UnoX Tynset
Talvik kirke
Bashammaren barnehage
Koppang Flerbrukshus
COOP Kjøllefjord
Øytun Folkehøgskole
Glitrekvartalet Vestad skole, Brannplaner
Rena Leir, Brannplaner
 Ansvarlig ingeniør
2003 Terningmoen Entreprise 5
Rena Leir Kampus ING
Nord Østerdal Pelsdyrfòrlag AS
Alta Ungdomsskole
Omsorgsboliger Alvdal
Søbakken Barnehage, Branndokumentasjon
Folldal Gjennvinning, Dokumentasjon prosess
 Bistående ingeniør
alle prosjekter
2004 Musea i Nord Østerdal, Ramsmoen, Magasin
Gabriel Elektro, Kvæntunet
Jan Ness, ombygging enebolig, 3D illustrasjon
Taverna Alvdal, Branndokumentasjon
 Bistående ingeniør
alle prosjekter
2005 SSB Kongsvinger, 3D modellering
BYBO Hammerfest, Digitalisering av papirtegninger
Bravida Lillehammer, Dampsaga
Gang og sykkelvei, Bergset, Rendalen
Bodøsjøen Terasse
Bistående ingeniør
alle prosjekter
2006 Velkomstsenter i Trysil
Ombygging industribygg, SIVA
Garntunet BBL
Forenede Montører, Bibliotektomta, Kongsberg
Effekt RI, IKT beskrivelse småskoletrinnet
Bistående ingeniør
alle prosjekter
2007  Anderssen+Fremming, Branndok. Stor Elvdal
Nord Østerdal Elektrosevice, Plassen barnehage
Effekt RI, Fjordtun IKT beskrivelse
Savalen fjellhotell og SPA, opptegning installasjoner
Forenede Montører, Dyrmyrgata 47
Forenede Montører, Kongsberg Trykk
Adressa Trykk AS, Prosjektering varmekabler
Janfire Norge AS, 3D kontainer
Moelven Elektro, Estatia Resort, Trysil
El-Installatøren Harstad AS, Prosjekteringsbistand
Bistående ingeniør
alle prosjekter
2008 Moelven Elektro, Estatia Resort, Trysil
Nord Østerdal Elektrosevice, Taverna Alvdal ny hovedinngang 
Bistående ingeniør
alle prosjekter
2009  Effekt RI, Hammerfest Rådhus, prosjektering
Effekt RI, Innendørs skytebane GP
Programmering CQToolsEL MEP Cad-Q
AF Gruppen-Energi, Sortland vgs
Bistående ingeniør
alle prosjekter
2010 AF Gruppen-Energi, Sortland vgs
Moelven Elektro, Mountain Resort, Trysil 
Bistående ingeniør
alle prosjekter
2011 Moelven Elektro, Mountain Resort, Trysil
Bakke skole, Belysning, Brann, Nød 
Bistående ingeniør
alle prosjekter
2012 Moelven Elektro, Mountain Resort, Trysil. FDV
Norberth Khun Enebolig 1800 m2
Romerike Elektro, PU Trandum Modul II  
Bistående ingeniør
alle prosjekter
2013 Romerike Elektro, Gran Ungdomsskole. 3D konstruksjon for kollisjonskontroll
BTA Elektro AS, Skogmo B6,Boligprosjekt
Flåklypa AS. Rakett og bebyggelse Flåklypa landsby
Bistående ingeniør
Bistående ingeniør
Elektro rådgiver, Ansvarlig ingeniør