ELI

ELI - ELektroinstallasjon

Norsk applikasjon for enklere og bedre EL-prosjektering i AutoCAD

ELI er en elektroapplikasjon for bruk sammen med AutoCAD og AutoCAD LT. Det er et komplett tegneverktøy for elektrobransjen. ELI er ment for rådgivere, energiverk, elektroentreprenører, industri- og produksjonsbedrifter, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og skoler. Med ELI kan man produsere komplette tegninger for ulike elektroinstallasjoner. Programmet inneholder symboler og rutiner for tegning av elektroplantegninger for alle elektrofag, skjemaer, branndokumentasjon, flyplassbelysning, utstyrsplassering og en miniarkitekt tegnepakke. Fra tegningene kan man gjøre mengdeberegninger. Beregningene kan overføres til regneark eller til andre verktøy som Focus Anbud, ISY Beskrivels, OptiWin.

Symboler etter norsk standard

ELI inneholder symboler og rutiner etter norsk standard NS3420 (21), NEK 144 (IEC 617), NEK 321-326, CENELEC og FG. Lagdeling etter norsk standard NS 8351. Symboler plasseres på riktig lag ved innsetting.

ELI-blokk

ELI applikasjonen til AutoCAD har eksistert siden 1986 og er tilpasset det norske markedet med normer og utvekslingsrutiner. Programmet er tilpasset NS 3420.

Utviklet i samarbeid med elektrobransjen

ELI brukes i dag av over 900 elektrofirmaer, rådgivere, elverk, installatører, skoler og industri- og produksjonsbedrifter. Utviklingen av verktøyet startet i 1986 og har siden vært under kontinuerlig bearbeidelse og fornying i samarbeid med brukere.

Lett å lære, oversiktlig

Etter kort tid er man i stand til å produsere tegninger med ELI. Symbolene presenteres på en oversiktlig verktøypalett. Programmet er logisk oppbygd, slik at man enkelt kan finne fram til ønsket symbol. ELI er et AutoCAD basert tegneverktøy som bruker AutoCADs filformat .dwg. Tegningene kan utveksles med andre i et AutoCAD miljø.

Brukervennlig

Symbolpalett

ELI PRO og ELI LT har lik arbeidsmetodikk, man tegner ved å hente symboler fra verktøypaletter og setter dem inn i tegningen. ELI har rutiner for tegning av både 2D og 3D føringsveier. Føringsveien oppdaterer lengder dersom noe endres.

Verktøykasse
Verktøykasse for mer effektivt arbeid.

Kvalitetssikring

Ekspot til Excel

Ved konstruksjon holder man fortløpende mengder oppdatert. Mengder kan summeres opp og fordeles per rom. Mengder kan også brukes til å koble seg mot andre verktøy. OptiWin er et lysberegningsprogam. Progammet gjør det mulig å lysberegne omfattende og komplekse prosjekter. Riktige lysberegninger er viktig for at et bygg eller renoveringsprosjekt skal tilfredsstille de kravene som stilles til belysning og energiforbruk.

Informasjon fra ELI kan overføres til ISY G-prog Beskrivelse og Focus Anbud for å få ut beskrivelsestekster med bruk av Hallås standardtekster og eventuelt egne tekster.

Med ELI programmene følger installasjonsveiledning og brukermanual. Manualen inneholder komplett symbolliste. Der vises symbolets navn, hvilke normer det tilhører og norsk og engelsk beskrivelse. De fleste symbolene er både i 2D og 3D.

Enlinjeskjema

Kursmerking hentes fra tegningene og overføres til tabeller i et regneark.

Enlinje